Arbetar du med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och ett utåtagerande beteende eller möter du dem på din arbetsplats och tycker det är svårt att hantera?

Är din arbetsplats ett LSS-boenden, en Särskola, Träningsskola, Daglig verksamhet eller du kanske arbetar på sjukhus, en vårdcentral eller tandklinik?

Då ber jag om din hjälp. Jag håller på att utveckla en ny tjänst som riktar sig till dig och den verksamhet du arbetar inom.

För att jag på bästa sätt ska kunna utforma tjänsten så den möter de behov du ser så vill jag ställa några frågor till dig. Dina svar är värdefulla och jag hoppas du har en stund över för att hjälpa mig.

Följ länken nedan så kommer du till mina frågor ⤵️

Tack för din tid!
Pia Vevle

Klicka här så kommer du till enkäten!

 

 

Arbetar du med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och utåtagerande beteende?