TidenKör försiktigt! ropade han efter henne när hon rusade ut ur huset, försenad till tusen. Det var den 3 december 2016. Typiskt! Typiskt! Just idag, varför just idag? mumlade kvinnan tyst medan hon backade ut bilen från garaget. Hon tittade på klockan och tänkte efter innan hon började räkna minuter: 10 minuter till Kode kanske 12 om jag kör mot Jörlanda. Därifrån är det 10 minuter till Kungälv och 15 minuter till Göteborg… 30 minuter. 30 minuter, mer tid kan det inte ta. 

När kvinnan körde upp på E6 tog hon ett djup andetag, släppte ner axlarna och ökade hastigheten. Bilen var varm, asfalten torr och dagen började gry. Det är en bra dag, tänkte kvinnan, medan hon lutade sig fram och knäppte på radion. Det skulle vara manifestationer över hela landet för LSS och personlig assistans. Bra! det måste bli ett stopp på nedmonteringen, sa hon högt medan hon körde om en lastbil.

Tidsoptimist, det är hon allt, tänkte mannen och tittade ut genom fönstret på småfåglarna.  På radion pratade de om internationella funktionshinderdagen och manifestationerna. Men vad spelar det för roll, mumlade han. De kommer aldrig att förstå hur det är att leva med rädslan att förlora sitt barn, att inte orka. De kommer aldrig att förstå hur det känns att vara trött. Trött på att vara beroende. Trött på att kämpa för det man trodde var en rättighet. Trött på att bära på känslan att vara i vägen, kostsam och krävande. 

Mobilen ringer. Han kan höra hennes röst men han förstår inte. Hon pratar fort, hoppar fram och tillbaka i berättelsen som om varje minut var den sista. Han andas djupt: Vem har dött? frågade han med oro i rösten. Ingen, svarade hon med ett skratt. Ingen har dött! Ett rådjur hoppade upp framför bilen! Himmel vilken tur att jag inte körde på det! Det gick så fort men ändå stod tiden stilla. Helt stilla. En hel evighet. Tänk, så konstigt att tiden står stilla samtidigt som den rusar förbi med raketfart och tänk hur snabbt en minut blir en evighet. Pang! å den tiden kommer aldrig tillbaka. Det betyder att varje minut är oersättlig och om något är oersättligt hur kan man då prissätta det? 

Han lyssnade förundrat och försökte säga något när hon avbröt honom med frågan:

Hur många minuter är ditt liv värt?

 


På tal om minuter, timmar, dagar & mänskliga rättigheter.

FNs generalförsamling höll ett möte på fredagen 2 december 2016 för att fira att det är 10 år sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) antogs. Av konventionen framgår det att dess syfte är att “(…) främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde” . 

Sverige har ratificerat både konventionen och det frivilliga tilläggsprotokollet som innebär att enskilda personer och grupper kan klaga till en övervakningskommitté om de anser att deras rättigheter kränkts.

I Sverige har funktionshinderorganisationer genomfört seminarium och manifestationer för att bl.a. uppmärksamma behovet av LSS och personlig assistans. Allt stöd i form av vårdbidrag och personlig assistans utgår bl.a. från hur många minuter som det tar att hjälpa en funktionsnedsatt person med grundläggande behov. Det är inte längre en självklarhet att få hjälp att äta, gå på toaletten och klä av- och på sig. Allt fler personer får reducerade eller helt borttagna assistanstimmar medan andra får avslag på sina ansökningar. Försäkringskassan, som är den instans som beslutar om assistans överstigande 20 tim/vecka,  här ändrat sina kriterier för bedömning med stöd av sin tolkning av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Utöver detta har regeringen gett i uppdrag till försäkringskassan att minska timmarna och kostnaderna för assistans med hänvisning till ökade kostnader och fusk. Försäkringskassan fullgör sitt uppdrag och lämnar förtvivlan efter sig. 

Minuter, timmar och dagar. Alla dessa dagar fyllda av liv. Om tiden finns.

Hur många minuter är ditt liv värt?

Läs mer här:

Försäkringskassans tolkning av dom i Högsta förvaltningsdomstolen

Regleringsbrev 2016 till Försäkringskassan

FNs Division for Social Policy and Development disability

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FUB om LSS

Hur många minuter är ditt liv värt?