Vevle Consulting arbetar för en ökad medvetenhet, kommunikation och kunskap om den komplicerade och komplexa tillvaron som det innebär att leva med en funktionsnedsättning. Vi erbjuder föreläsningar och workshops anpassade för ditt verksamhetsområde och de beröringspunkter som finns med andra verksamheter. Vi erbjuder även kvalificerad kompetens vid verksamhetsutveckling och organisationsförändring.

Grundare och ägare till Vevle Consulting är Pia Vevle. På en professionell nivå har jag flerårig erfarenhet av förändringsledning, projektledning och verksamhetsplanering från Polisväsendet. Utöver detta har jag snart 18 års erfarenhet av att som förälder leva med sällsynta diagnoser och intellektuell funktionsnedsättning.

Genom mina professionella och personliga erfarenheter kan jag erbjuda tjänster som gynnar flera verksamhetsområden som i sitt yrke, eller privatliv, möter personer med särskilda behov och dess närstående.

Min utgångspunkt är att finns det personer som behöver mer stöd, bättre struktur och en omgivning som har förmågan att forma en miljö som möter personen på den nivå hen befinner sig.