Artiklar

Eurordis
Prader-Willi Syndrome: A Story of a Rare and Unique Life
http://www.eurordis.org/content/prader-willi-syndrome-story-rare-and-unique-life

Prader Willi tidningen: Orka, hur ska jag orka


Föredrag

Prader Willi träffen
Trekungagymnasiet, Kungälv
Diagnos – å sen då?, Luleå
Sällsynt unik!, Kungälv


Intervjuer

GP
Stressade barn i särskola
http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/bohuslan/1.525289-stressade-barn-i-sarskola

Kungälvs Posten
Rektor kritiseras efter konflikt
http://www.kungalvsposten.se/rektor-kritiseras-efter-konflikt