Pia Vevle

Jag vill ge dig de kunskaper och verktyg som du behöver för att utveckla dig, din personal och därigenom din verksamhet. Det är du som sätter agendan för vad det är för kunskap som du behöver för att bibehålla, utveckla och förnya dina kunskaper.

Min styrka är tjänster där du och ditt verksamhetsbehov är i fokus och jag erbjuder:

  • Föreläsningar, utbildningar och workshops anpassade för ditt verksamhetsområde
  • Rådgivning / Coaching
  • Skrivtjänster (ansökningar fonder/samhällsstöd/utredningar/överklagan)
  • Projektledarskap
  • Verksamhetsutveckling och organisationsförändring

Om alla ror i otakt så kommer roddbåten aldrig att lämna land”

– PIA VEVLE –