tjanster-750

Föreläsningar och workshops

Ibland tar livet en annan väg än den vi tänkt oss. Plötsligt står vi inför ett faktum att det som var igår inte är idag. Hur vi hanterar en förändring som ligger utanför vår kontroll beror på våra erfarenheter och vart vi befinner oss i livet, både privat och yrkesmässigt. Vi kan inte mäta våra reaktioner som rätt eller fel utan enbart för vad de är, reaktioner. Att i efterhand tänka tillbaka och försöka förstå varför vi reagerade som vi gjorde kan ge oss styrka att möta det nya.

Pia Vevles liv förändrades dramatiskt i februari år 2000. Då blev hon mamma till en flicka som diagnostiserades med en sällsynt diagnos. Där och då började det nya som har kommit att bli ett sällsynt & unikt liv med många utmaningar på vägen. Pia fick en gång frågan hur hon orkar och svaret blev ”det gäller att fokusera målet, identifiera risker, hitta lösningar och ta beslut”.

Att leva med en funktionsnedsättning med särskilda behov som följd innebär kontinuerliga kontakter med myndigheter, vård och omsorg samt företag och organisationer där de beslut som tas får stor påverkan för den enskilde, både positiva och negativa.

Vi erbjuder verksamhetsanpassade föreläsningar och workshops där vi lyfter vikten av kommunikation, samverkan, samarbete och dialog för att skapa förutsättningar för ett liv som utgår från den enskildes förutsättningar och behov. För att boka Pia eller göra en förfrågan, kontakta oss så återkommer vi inom kort.


Förändrings- och projektledning

Att anpassa en verksamhet utifrån en förändrad omvärld är så mycket mer än implementering av en ny organisation eller ett nytt arbetssätt med nya rutiner. Det handlar om att leda människor i förändring. Dels genom att ge dem möjlighet och tillfällen att delta med sin kompetens i förändringsarbetet samt dels genom att kommunicera vad som sker och varför.

Vi har lång erfarenhet av förändrings- och projektledning från offentlig sektor och kan hjälpa er att anpassa er verksamhet för att möta en föränderlig värld.

Kontakta oss för en förfrågan eller för mer information om våra tjänster.