“Det är fel att skrämma människor så de tror att det pågår nedskärningar inom assistansersättning…” skriver Åsa Regnér (S) på SVD.SE debatt.

Åsa Regnér: Om du med människor menar föräldrar och brukare, skriv det. Tydliggör gärna vem du menar med “som skrämmer människor” för det framgår faktiskt inte vem eller vilka du syftar på. Media? Brukare? Vänner? Anhöriga? De föräldrar som inte har tid att vara förälder då deras tid går åt till att byta blöjor, torka slem och duscha sina barn? 

Har du någonstans stannat upp och tänkt till att den rädsla som flödar på Facebook, i insändare, på Twitter och LinkedIn är verklig? Att vi är många som har en rädsla att kontakta den myndighet vi trodde var där för att hjälpa då vi vet att varje ord, varje kommatecken, får betydelse för utgången?

Det kanske är tufft att höra, Åsa Regnér, men det är ni som skrämmer. Din regering med (S) i framkant där din chef, statsminister Stefan Löfven, uttalat att kostnaderna för assistans är för hög och att fusket måste upphöra. Det är ni som skapar otrygghet och rädsla. Inte Försäkringskassan – nej, de får bära hundhuvudet för att de fullgör det uppdrag de fått av er. Så sluta skuldprojicera och tänk efter – I morgon kan det vara du eller en närstående som är i behov av hjälp. Men som du säkert vet, att gå på toaletten, äta & andas är inte ett grundläggande behov. Inte att bo hemma heller.

När det gäller fusket, som ni så gärna pratar om, så är det fascinerande att det hamnat på (S) politiska agenda flera år efter att Polisen drivit ett par uppmärksammade ärenden i frågan. Ni är inte särskilt snabba av er, nej. Men när ni reagerar så gör ni det med buller & bång med siktet inställt på de som inte har kraften att möta er. Trötta föräldrar & brukare i beroendeställning.

Ni borde veta hut!

Pia Vevle

mamma till en sällsynt unik dotter

img_2059

 

 

 

 

 

Här kan du läsa Åsa Regnérs debattartikel i SvD debatt

Vevle: Ni demonterar liv, Åsa Regnér (S)